Vrienden van VZOD
Home
agenda
vorige producties
Overzicht voorstellingen
Heartbreak Hotel
Lang & Gelukkig
Liefde en Pijn
Liefde.Pijn ATFR foto's
Liefde repetitiefoto's
Liefde juryverslag
Juryverslag Liefde Pijn
Björn
Björn foto's ATFR
Björn repetitiefoto's
Björn juryverslag
Drie tot de derde
Schending foto's voorstelling
Schending repetitiefoto's
Hallo foto's voorstelling
Hallo repetitiefoto's
Afslag 40 voorstellingsfoto's
Afslag 40 foto's
Blank
Blank
Kamp Erpingham Flyer
Kamp foto's voorstelling
Kamp repetitiefoto's
Interiors
Interiors
Interiors foto's voorstelling
Interiors foto's ATFR Preview
Interiors repetitiefoto's
Vijf kleine biggetjes
Vijf kleine biggetjes foto's
Vijf kleine biggetjes flyer
DRIE
De Pinna foto's voorstelling
Bloedsap foto's voorstelling
Stallerhof foto's voorstelling
Familie Feest
Familie Feest foto's voorstelling
Familie Feest repetitiefoto's

Familie Feest Flyer
Trio
Trio foto's
Heden Christine foto's voorstelling
Heden Christine repetitiefoto's
Konijn repetitiefoto's
Konijn foto's Voorstelling
Konijn foto's St Louis
Konijn St. Louis PersHamlet
Hamlet foto's voorstelling
Hamlet repetitiefoto's
Hamlet Flyer
PINK
Pink foto's voorstelling
Pink foto's publiek
Pink fotoshoot


PINK Flyer
PINK Flyer 2
Exen
Exen
EX foto's
Exen
Weduwen
Weduwen foto's
WVTTK
WVTTK foto's
Cloaca
Cloaca foto's
Zouthuis
Zouthuis foto's
Van as tot gras
Van as tot gras
Ashes foto's
Van as tot gras
Gras foto's
Van as tot gras
Interview foto's
Louvre
Louvre foto's
Louvre programma
Werk
Werk foto's
Probleemcomponist
Probleemcomponist foto's
Clown op het slagveld
Clown foto's
Zoet
Zoet foto's
Woyzeck
Woyzeck foto's
De man die het wist repetitiefoto's
Heartbreak Hotel foto's
L&G voorstelling
Lang & Gelukkig repetitiefoto's
Liefde.Pijn ATFR foto's
Liefde repetitiefoto's
Björn foto's ATFR
Björn repetitiefoto's
Seizoensopening 2016
Afslag 40 voorstellingsfoto's
Afslag 40 foto's
Schending foto's voorstelling
Schending repetitiefoto's
Hallo foto's voorstelling
Hallo repetitiefoto's
Kamp foto's voorstelling
Kamp repetitiefoto's
Interiors foto's voorstelling
Interiors repetitiefoto's
Interiors foto's ATFR Preview
Vijf kleine biggetjes foto's
De Pinna foto's voorstelling
Bloedsap foto's voorstelling
Stallerhof foto's voorstelling
Familie Feest foto's voorstelling
Familie Feest repetitiefoto's
Heden Christine foto's voorstelling
Heden Christine repetitiefoto's
Trio foto's
Konijn foto's Voorstelling
Konijn foto's St Louis
Konijn repetitiefoto's
Hamlet foto's voorstelling
Hamlet repetitiefoto's
Pink foto's voorstelling
Pink foto's publiek
Pink fotoshoot
EX foto's
Weduwen foto's
WVTTK foto's
Cloaca foto's
Zouthuis foto's
Ashes foto's
Gras foto's
Interview foto's
Louvre foto's
Werk foto's
Probleemcomponist foto's
Clown foto's
Zoet foto's
Woyzeck foto's
wiezijnwij
Organisatie
Vrienden van VZOD
Links
Contact
Theaternetwerk Rotterdam

VZOD - Organisatie


ORGANISATIE & BESTUUR VAN V.Z.O.D.


Theatergroep V.Z.O.D. is al meer dan honderd jaar één van de meest toonaangevende amateurtheatergroepen van Rotterdam. Met ontroerende, humoristische, spectaculaire, moderne of klassieke, maar altijd verrassende stukken wil V.Z.O.D. haar publiek een heerlijke theateravond bieden.


V.Z.O.D. , opgericht als toneelvereniging Vriendschap Zij Ons Doel op 1 mei 1903 in Rotterdam, heeft momenteel een kern van 8 spelende leden en streeft er naar 1 maal per jaar een avondvullende productie op de planken te brengen. Indien nodig worden, per productie, spelers van buitenaf uitgenodigd om mee te doen.


V.Z.O.D. is steeds weer op zoek naar producties waarmee zij het publiek maar ook zichzelf kan verrassen. De repertoirekeuze was en is nog steeds zeer divers. Van zeer bekende klassiekers tot net uitgekomen scripts van beginnende schrijvers. Op dit moment maakt V.Z.O.D. graag een keuze uit het aanbod van hedendaagse Nederlandse auteurs. Er wordt zowel met beroeps- als amateur-regisseurs gewerkt. Repetities op dinsdagavond in Het Atelier van het Quarantaineterrein bij Rotterdam-Heijplaat.


Het bestuur bestaat uit voorzitter Serge Muller Kobold, secretaris Wilke Schot en penningmeester Jos Verlinden.


Het lidmaatschap kost € 50,- per jaar. Voor elke productie betaal je als speler € 75,- (kleine productie) of € 125,- (grote productie). In principe speelt elk lid minimaal 1 x per jaar in een productie mee. Als je je aanmeldt, speel je altijd eerst 1 productie als aspirantlid mee, voordat je officeel lid kunt worden.


Als Vriend van VZOD krijgt u korting op voorstellingen en helpt u VZOD. Wilt u vriend worden van VZOD, klik dan hier.


De stukkeuze wordt bepaald door het bestuur in nauw overleg met de regisseur. Leden kunnen wensen en stukken indienen bij het bestuur.

V.Z.O.D neemt deel aan diverse eenakter- en monologenfestivals.

V.Z.O.D is lid van het Theater Netwerk Rotterdam.


Privacy:

VZOD bewaart de contactgegevens van bezoekers aan voorstellingen van VZOD die hun contactgegevens aan VZOD hebben gegeven om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten van VZOD. VZOD zal deze gegevens uitsluitend voor dat doel gebruiken.


Deze website bevat namen en foto's van leden, oud-leden en bezoekers. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, neemt u dan svp contact met ons via ons contactformulier.